fbpx

Sigurnost podataka

WEB trgovina koristi najmodernije alate za zaštitu vaše privatnosti kao i posebne pravne ugovore sa kućom za verifikaciju kreditnih kartica.
Sav prenos podataka ide putem SSL (secure socket layers) protokola. To znači da će svi osjetljivi podaci koji putuju ka serveru biti posebno kriptovani. Čak i da neko prisluškuje vaše telefone, žice, ili druge medije prenosa podataka neće biti u mogućnosti da otkrije vaš broj kreditne kartice. SSL protokol je međunarodno priznat standard za prenos osjetljivih privatnih podataka, kao i novčanih transakcija. Koriste ga sve ozbiljne web trgovine.
Brojeve vaših kreditnih kartica uopšte ne čuvamo, vi nam taj broj unosite svaki puta kada pravite transakciju. Ako neki haker provali u naš server tamo neće zateći nijedan podatak koji bi mu omogućio da vam nanese finacijsku štetu ili da ukrade novac sa vaše kreditne kartice.
Naplata kreditnih kartica se vrši preko partnerskih firme: PikPay ili 2CO. Postupak naplate je sertifikovan i partneri imaju obezbjeđene sve potrebne sertifikate za obavljanje te djelatnosti. Značajniji sertifikati su:

Privatnost podataka

Imprimatur izjavljuje da:

Ne čuva podatke o brojevima kreditnih kartica na lokalnim diskovima ili na serveru.
Naši uposlenici, menandžment i vlasnici nemaju mogućnost da vide broj vaše kreditne kartice, ne čuvamo ga.
Broj vaše kreditne kartice se u momentu transakcije šalje ustanovi na verifikaciju (banci) i nikome više.
Ustanova za verifikaciju (Pikpay) ima sve validne međunarodno priznate sertifikate za sigurnost.
Prenos osjetljivih podataka od vašeg kompjutera do ustanove za verifikaciju ide uvijek kriptovano.
Nećemo slati e-mail poruke na vašu adresu bez vašeg odobrenja.
Nećemo vašu e-mail adresu zloupotrijebiti u smislu da se koristi za SPAM poruke
Nećemo vašu e-mail adresu prodati ili ustupiti drugim fizičkim ili pravnim osobama.