fbpx

Vuk Vučetić

Vuk Vučetić rođen je u Sarajevu 1987. godine. Docent je na Katedri za novinarstvo i politikologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Diplomu doktora komunikoloških nauka stekao je 2018. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Master studije komunikologije završio je 2013. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a diplomirao 2010. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu na Katedri za novinarstvo. Tokom 2010. godine radio je kao novinar u Novinskoj agenciji „Srna”. Od 2007. do 2009. godine radio je na Radio-televiziji Istočno Sarajevo, na poziciji novinara saradnika. Jedan je od koautora knjige „Medijska i informacijska pismenost: dizajn učenja za digitalno doba”, koja je objavljena 2021. godine. Objavio je više naučnih i stručnih radova iz oblasti komunikologije, medijske pismenosti, političke komunikacije. Učestvovao je na više naučnih konferencija u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. Njegove sfere interesovanja su: masovno komuniciranje, politička komunikacija, javno mnjenje, novi mediji, medijska pismenost.

Knjige