fbpx

Tijana Tropin

Tijana Tropin rođena je 1977. u Beogradu. Diplomirala je 2000. na Filološkom fakultetu u Beogradu na odsjeku Opšta književnost sa teorijom književnosti. Magistrirala je 2005. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, na odsjeku Nauka o književnosti, sa temom „Motiv Arkadije u dečjoj književnosti”, a doktorirala 2015. sa tezom „Teorijski aspekti prevođenja književnosti za decu sa stanovišta studija kulture”. Objavila je monografiju „Motiv Arkadije u dečjoj književnosti” (Institut za književnost i umetnost, Beograd, 2006) i više radova u periodici. Prevodi sa njemačkog i engleskog. Njeni važniji prevodi uključuju djela Marsela Bajera, Martina Valzera, Elfride Jelinek, Gustava Majrinka, Herte Miler, Lea Peruca, Kristofa Ransmajera i Felicitas Hope. Zaposlena je u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu od 2003. godine.

Prevodi