fbpx

Borislav Vukojević

Borislav Vukojević rođen je u Sarajevu 1985. godine. Viši asistent je na Studijskom programu za novinarstvo i komunikologiju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Diplomu magistra komunikoloških nauka stekao je 2015. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Osnovne studije novinarstva i komunikologije završio je 2013. godine na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci, a iste godine odlikovan je Zlatnom značkom Univerziteta u Banjoj Luci kao student generacije. Autor je knjige „Analiza odgovornosti u novinarstvu”, koja je objavljena 2016. godine. Objavio je više naučnih i stručnih radova iz oblasti komunikologije, medijske pismenosti, političke komunikacije i novih medija. Učestvovao je na više naučnih konferencija u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini. Njegove sfere interesovanja su: javno mnjenje, novi mediji, medijska pismenost, analiza medija i e-sport novinarstvo.

Knjige