Uredništvo Talasa

„Mi smo grupa ljudi koja vjeruje da je za zdravu i normalnu atmosferu u jednom društvu nužno da čovjek ima kvalitet izbor medija kojima će da posvećuje svoju pažnju. I kada smo shvatili da na domaćoj sceni ne postoji časopis kakav želimo – odlučili smo da ga stvorimo sami.“

Talas je nastao kao projekat Srđana Ivankovića i Borisa Maksimovića, koji su odlučili da svoju frustraciju trenutnim izborom na kioscima i ljubav ka kvalitetno dizajniranim časopisima ispunjenim dobrim sadržajem pretoče u jedan konkretan projekat. Kasnije su počeli u tim uključivati kako neke nove i neafirmisane autore tako i neke novinare sa dugogodišnjim stažom u svim vrstama štampanih i elektronskih medija: Goran Dakić, Branislav Predojević, Siniša Stanić, Monika Ponjavić, Nebojša Krivokuća… Saradnik Talasa može biti svako ko dijeli naše osnovne vrijednosti, a to su stvaranje, strast, ljubav i naporan rad.

Talas