Dobro došli!
Telefon: +387 66 916 202

Ana Bolava

Ana Bolava (pravo ime Bohumila Adamova), češka spisateljica i pjesnikinja, rođena je 1981. u Strakonicama. Studirala je češke studije na Umjetničkom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu. Njen roman „U mrakuˮ dobio je 2016. godine Magnezija Litera, najznačajniju češku književnu nagradu, u kategoriji za najbolje prozno djelo. Češka javnost svrstala je roman „U mrakuˮ u sam vrh savremenog stvaralaštva, a mnogi kako čitaoci tako i kritičari slažu se da ona ovim djelom nije odigrala tek jednu epizodu u češkoj književnosti, već je sebi obezbijedila jednu od glavnih uloga. Iako spada u red mlađih, savremenih autora češke književnosti, sigurno je da će svojim jednostavnim pristupom naraciji i sposobnošću postepenog razvijanja dramatične priče kroz događaje sa kojima se svaki čitalac može poistovijetiti zauzeti značajno mjesto i na svjetskoj književnoj sceni.