Red Island House

Autorka: Andrea Li

NOVEMBAR 2022.

Američka autorka Andrea Li priču koju je odabrala za svoju knjigu postavila je na ostrvo Naratrani, mali izmišljeni prostor sjeverno od velikog ostrva Madagaskar. Li koristi fiktivno okruženje kao način da kreira priče koje otkrivaju šire društvene tokove i istorijska nasljeđa, koji određuju način na koji ljudi u sadašnjem trenutku komuniciraju jedni s drugima, posebno se baveći pitanjima u vezi s rasom, klasom, polom i tekovinama kolonijalizma. U središtu priče je Šej Gilijam, crnkinja i američka intelektualka udata za Senu, italijanskog tajkuna. Ona je između ostalog i nevoljna gospodarica Crvene kuće, vile na Madagaskaru čiji se nastanak vezuje za trenutak prije njihovog braka, kada Sena gradi svoje odmaralište/raj, nju proglašava gospodaricom kuće i dodjeljuje joj domaće, domorodačko osoblje. Iako je Madagaskar iz godine u godinu samo kuća za odmor, Šej se uvlači u odnose sa lokalnim ljudima i njihovom kulturom, i sa novim saznanjima o životu jednog izrabljenog naroda počinje svjesno da se pita da li je zaista kriva za široko rasprostranjeno siromaštvo i nesreću koju doživljavaju pravi stanovnici ostrva.

Kategorija: Product ID: 4364